Bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışan, daha sonra GİH sınıfındaki bir memurluk kadrosuna atandığında, sözleşmeli süreleri kademe veya derecesinde sayılır mı?

Veya, sözleşmeli subay olan daha sonra GİH sınıfındaki bir memurluk kadrosuna atandığında, sözleşmeli subaylık süreleri kademe veya derecesinde sayılır mı?

Bu soruların cevapları, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin C bendine bakılarak çözülmektedir.

Bu maddeye göre; eğer memurun çalıştığı hizmet sınıfı teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukatlık hizmetleri, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı ise belirli şartlar dahilinde özel sektör dahil olmak üzere hizmet süreleri kademe ve derecede değerlendirilmektedir.

Ancak, memurun çalıştığı sınıf, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfı ise, sadece 657’nin 4 ve 237. maddesinin (e) bendine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler, kademe ve derecede değerlendirilmektedir. Buna dair kanun maddesi şu şekildedir:

“6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

Hem Devlet Personel Başkanlığı hem de Danıştay, “memuriyete geçirilme” ibaresinin, 4/B statüsünde çalışmakta iken sınavla memur kadrosuna yapılan atamaları da kapsayacağını belirtmiştir. Tıklayınız.

Dolaysıyla,

1- Sözleşmeli süreler, 657’nin 4 ve 237/e bendi kapsamında ise kademe ve derecede belirli şartlar dahilinde değerlendirilmektedir.

2- 657’e göre sözleşmeli değil de, örneğin 4678 sayılı kanuna göre sözleşmeli subaylık statüsündeki süreler ise, kişi memuriyete (GİH sınıfı) atandığında kademe ve derecesinde sayılmayacaktır.