Merkez Bankası Personel Memur Uzman Yardımcısı Alımı, Sınav ve Başvurular

Merkez Bankası kamu personel memur alımları kapsamında personel alım sınavı düzenleyecek. Söz konusu personel alım sınavı ile uzman yardımcısı alımı yapılacak. Merkezi bankası personel uzman yardımcısı alım sınavı iki sınavdan oluşuyor, meslek sınavı ve sözlü sınav.

PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde çalıştırılmak üzere sınavla Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, çalışma ekonomisi, letme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, bankacılık, maliye, muhasebe, sigortacılık, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik veya matematik mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak,

2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 85 ve üzerinde KPSSP1 puanı almış olmak,

İyi derecede İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yılda yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based Test (PBT)’den en az 561 veya Internetbased Test (IBT)’den en az 84 veya International English Language Testing System (IELTS)’den en az 5 puan almış veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ndan en az 42 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak],

– Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak (09/11/1982 tarihinden sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.),

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliğinin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taşımak,

PERSONEL ALIM SINAVLARI

a) Meslek Sınavı: Koşulları taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan üç gruptan mezun oldukları bölüme uygun olan sadece bir grup için başvurabileceklerdir. Adaylar, KPSSP1 puanları itibarıyla sıralamaya tabi tutulacak ve gruplar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavına çağrılacaktır. Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavı adayların seçtikleri grupların karşısında belirtilen konulardan klasik yöntemle yapılacaktır.

1.Grup: İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi.

2.Grup: İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bankacılık, Maliye, Muhasebe, Sigortacılık, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler.

3.Grup: İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği.

Uzman Yardımcılığı Meslek Sınavında başarılı sayılabilmek için ortalama en az 70 puan almak gereklidir. KPSSP1 puanına göre meslek sınavına katılmaya hak kazananlar ile meslek sınavının yeri ve sonuçları Bankamızın www.tcmb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Sözlü Sınav-Mülakat: Meslek sınavında başarılı olanlar ayrıca sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaklardır.

SINAV BAŞVURULARI BAŞVURU FORMU

Adayların 22 Ekim 2012 tarihinden 09 Kasım 2012 tarihi çalışma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik yolla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim ve Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

personel mb