Milli Savunma Bakanlığı personel memur alımları kapsamında uzman personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu MSB uzman personel memur alımı sınav usulü ile yapılacak olup başvuru tarihi 21 – 22 Kasım 2012 mesai bitimine kadardır.

Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından temini yapılacak memur adaylarında aranacak şart ve nitelikleri gösterir duyuru metni: Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir.

A. Alınacak memur kadrolarının;

B. Alınacak personelin; Alınacak il sınav merkezi sınıfı ünvanı derecesi miktarı cinsiyeti nitelikleri : ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254) bölümü mezunu olmak.

C. Genel şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değik 48 inci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. (A bendinin 6 ncı Fıkrası hariç)

D. Özel şartlar:

1. 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012 – KPSS) girmiş olmak.

2. 2012 yılı KPSS sınavından lisans mezunu (KPSSP03) puanı kullanılacak olup, 75 ve üzeri puan almış olmak.

3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E. Sınavla ilgili bilgiler

1. Başvuru Tarihi : 21 ve 22 Kasım 2012 (09.00 – 17.00 saatleri arası)

2. Başvuru Yeri : TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmet Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan -ANKARA

3. Sınav Yeri : Başvurunun kabul edildiği yerde icra edilecektir.

4. Sınav Tarihi : 04 Aralık 2012 Saat: 09.00

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı ünvanın karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirilmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.

6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri 28 Kasım 2012 tarihinde www.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

F. Başvuru için gerekli belgeler

1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

5 . Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi

6. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (B Grubu kadrolar için)

7. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi