MİT Müsteşarlığı Personel Memur Alımı İş İlanı

Mit Müsteşarlığı personel alımı kapsamında yeni elaman memur alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında Mit Müsteşarlığı dil bilen eleman alımı gerçekleştirecek.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Arapça, Farsça veya İngilizce bilen yabancı dil uzmanı alımı yapacak. Yabancı dil uzmanı alımı için 30 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında “www.mit.gov.tr” internet sitesinden ilan yayımlanacak ve başvurular da bu adres üzerinden online olarak yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların Arapça, Farsça veya İngilizce dillerinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip olması gerekiyor. Arapça ve Farsça dillerinde en az lise ve dengi okul mezunları, İngilizce dilinde ise İngiliz dili ve Edebiyatı, Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngilizce mütercim-tercümanlık, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dilbilimi veya İngilizce çeviri bilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olan başvurular değerlendirmeye alınacak. Yabancı dil uzmanı olarak alınacakların taşıması gereken şartlar da teşkilatın internet sitesinde yayınlanacak ilanda detaylı olarak açıklanacak.

1. GENEL ŞARTLAR
1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak.
1.3. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak.
1.4. Erkek adaylar için; askerlik hizmetini ilen tamamlamış, üç ay içerisinde terhis olabilecek durumda veya en erken Temmuz 2014 tarihine kadar erteletmiş olmak.
1.5. Sağlık durumu bakımından, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde, her türlü iklim şartında görev yapmaya uygun olmak.
1.6. MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta Müsteşarlık mevzuatı ve takdiri esastır).
1.7. MİT Müsteşarlığı’nın daha önce açtığı sınavların, uygulamalı sınav veya Mülakat aşamalarında başarısız olmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR
2.1. ARAPÇA veya FARSÇA dilleri için;
2.1.1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2.1.2. 01 Ocak 1978 veya sonrası doğumlu olmak.
2.1.3. Okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi derecede sahip olmak.
2.2. İNGİLİZCE dili için;
01 Ocak 1981 veya sonrası, doktora mezunlarında 01 Ocak 1979 veya sonrası doğumlu olmak. puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlik tabloları için
bakınız www.osym.gov.tr).

3. BAŞVURULARIN YAPILMASI
İnternet sitesi üzerinden online başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.
3.2. Online başvuru formu tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Formun doldurulmasında yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır. Ayrıca adaylara posta veya e-posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4. SINAV SÜRECİ
4.1.Arapça ve Farsça dillerinde genel ve özel şartları sağlayan adaylar, Yazılı Yabancı Dil Sınavı,
Sözlü Yabancı Dil Sınavı ve Mülakat aşamalarına tabi tutulacaktır. Bu dillerde, sınav
sonuçları 2009 yılı veya sonrasına ait olmak üzere, KPDS/YDS’den 70 veya üzeri puan almış
olan adaylar yazılı yabancı dil sınavından muaf tutularak doğrudan sözlü yabancı dil
sınavına alınacaklardır.
4.3. Her aşama eleme usulüyle yapılacak olup sınavlar Ankara’da gerçekleştirilecektir.

5. UYARILAR
5.1. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurularını yukarıda belirtilen esaslar dahilinde online başvuru formunu kullanarak www.mit.gov.tr adresi üzerinden yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınav sürecine dahil edilmeyecektir. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.
5.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
5.3. Adayların başvurularında gizliliğe riayet etmeleri gerekmektedir.

mit personel alımı, mit memur alımı, mit başvuru, mit iş ilanları, milli istihbarat teskilati personel alimi