Part-time çalışanlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenleme kapsamında pirim, sigorta, borçlanma konuları ele alınarak revize edildi. Buna göre:

+ Part-time çalışanlar, çalıştıkları aylarda eksik ödenen prim sürelerini, isteğe bağlı sigortalı olarak 30 güne tamamlayabilecekler. Bu süreler de artık 4/a yani SSK kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

+ 6111 Sayılı Kanun hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 Sayılı Kanun’a göre part-time çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanma hakkı olacak. Bu kapsamda borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanacak ve SSK kapsamında kabul edilecek. Part-time çalışanlar 1 Ocak 2012 tarihine kadar genel sağlık sigortası kapsamında zorunlu sigortalı olmayacaklar.

+ Part-time çalışanlardan ay içindeki eksik günleri için isteğe bağlı sigortalı olanlar, sizlik sigortasına tabi olabilecekler. Bunun karşılığında ise yüzde 1 sigortalı ve yüzde 2 işveren payı olmak üzere toplam yüzde 3 oranında işsizlik sigortası primini kendileri ödeyecekler.

Kaynak: Cumhuriyet