Türkiye Cumhuriyeti PTT Genel Müdürlüğü sınav ile personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı kapsamında yapılacak olan sınavla 8 müfettiş yardımcısı e alınacak.

A) Sınav Tarihi:
Yazılı sınav 7–8 Mayıs 2011 (Cumartesi-Pazar) tarihinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü Etlik Cad. No: 12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı ANKARA adresidir.

C) Sınava Katılma Şartları:
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
2) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve
denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
3) Karakter ve yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece
yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.
4) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut
sakatlığı bulunmamak,
5) ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve
daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 120 aday içerisinde bulunmak. (120. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.)
6) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, www.ptt.gov.tr adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait 0 312 3095150 no.lu telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden, “PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir.

ptt personel alimi, ptt işçi alımı, ptt genel mudurlugu personel alimi, ptt genel mdrl