ptt_ne_zamanUzun süredir binlerce kişi tarafından beklenen PTT toplu personel alımına ilişkin güzel haberler geldi ve personel alım ilanı yayınlandı. Buna göre PTT personel alımı 2015 kapsamında farklı branşlarda olmak üzere çok sayıda eleman alımı yapılacak. Bu çerçevede dağıtıcı, gişe görevlisi ve büro görevlisi başta olmak üzere avukat alımı, tekniker alımı, mühendis alımı ve mimar alımı yapılacak. Başvuru şartları branşlara göre farklılık gösteriyor.

PTT İŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
PTT personel alımlarından yararlanmak isteyen adayların en fazla merak ettiği soru ise başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak. PTT personel alım ilanında yayınlanan bilgilere göre;

Başvurular 24-30 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.) Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.

Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

Aday tercih edilecektir.

Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b)Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.),

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d)Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e)İş isteme beyannamesi,

f)Mal bildirim beyannamesi,

g)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h)8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,

i)Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,

j)Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,