PTT Personel Alımı Gişe Görevlisi, Dağıtıcı ve Teknik Personel


Kısa adıyla PTT olarak bilinen Posta Telefon Telgraf kurumundan 2015 personel alımına ilişkin iyi haber geldi. Kurum 3 farklı departmanda görevlendirmek üzere yaklaşık 2600 adet personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu PTT 2015 personel alımı çerçevesinde 1200 adet gişe görevlisi alımı, 400 adet teknik personel alımı ve 100 adet dağıtıcı alımı farklı bölümlere yüzlerce eleman alımı yapılacak. PTT uzun zamandır personel alımı yapmıyordu ve buda gözlere batmıştı. Dava açıldı ve dava sonucunda varılan kararla birlikte PTT yönetmelik değtirerek en kısa zamanda alımlara başlayacak.

Kaç Personel Alımı Yapılacak?
PTT alımlarından yararlanmak isteyen adaylar için güzel haberler var. Yeni yönetmelik kapsamında kuruluşa yaklaşık 2600 adet yeni personel alımı düzenlenecek. Bu kapsamda 1200 adet gişe görevlisi alımı, 400 adet teknik personel alımı ve 100 adet dağıtıcı alımı farklı bölümlere yüzlerce eleman alımı yapılacak.

PTT Personel Alım Şartları Neler?
PTT 2015 yeni personel alımı konusunda bütün şartlar tam olarak netleşmiş değil ancak alınan bilgilere göre kurum iş başvurusunda bulunan adayları KPSS puanlarına göre çağıracak ve bir sözlü sınav düzenleyecek. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar “Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tabi olarak istihdam edilecekler. Buna göre bu adaylar “kamu hukukuna tabi” bir idari sözleşmeye tabi olacaklar. PTT ile aralarında doğacak olası bir uyuşmazlıkta idare mahkemesine başvuracaklar. Bu personel kesinlikle işçi veya memur değildir. ayrıca bildiğimiz 4/B sözleşmeli personel de değildir. PTT için oluşturulmuş özel ve yeni bir sözleşmeli personel statüsüne tabidirler.

Personele 4 Aylık Deneme Süresi Var
Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup, dört aydır. Deneme süresi sonunda yeterli görülmeyenlerin PTT ile ilişiği kesilecek. Bir de deneme süresi boyunca uyarma veya kınama cezası alanların da sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilmektedir.

Keyfi olarak göreve son verilebilir mi?
Hayır, yalnızca aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir:

a) İstekle ayrılma.
b) Emeklilik, malüllük, ölüm.
c) Yaş haddi.
ç) Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi.
d) Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi.
e) Sözleşmenin yenilenmemesi.
f) Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması.

Kaynak: Memurlar.net

ptt alımları, ptt iş alımı, ptt iş ilanları, ptt iş ilanı, ptt personel alimlari