Evet sonunda beklenen haber geldi ve PTT’nin kış aylarından bu yana beklenen personel alımı gerçek oluyor. PTT 2015 yılı personel alımı için sonunda ilanı yayınladı. Peki PTT personel alımı kapsamında hangi pozisyonlara eleman alımı yapılacak? Gişe görevlisi ve büro görevlisi alımı yapılacak mı? KPSS şartı aranıyor mu? Maaşlar ne kadar? Başvurular nasıl yapılacak?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki PTT personel alımı 2015 kapsamında toplam 990 kişilik personel alımı düzenlecek ve söz konusu alımlar belli miktarlarda olmak üzere farklı branşlarda yapılacak. Buna göre PTT alımları kapsamında mühendis alımı, gişe görevlisi alımı, mimar alımı, büro görevlisi alımı, dağıtıcı alımı, tekniker ve avukat alımı yapılacak.

PTT 2015 PERSONEL ALIMI GENEL İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

a)29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

g)Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.

ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i)2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

PTT 2015 PERSONEL ALIMI ÖZEL İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

a)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;

1)Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkanı bulunmamaktadır.

A)Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;

-“Ağ Yönetimi” için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-“Bilişim Güvenliği” için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-“Java” yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “Java” yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-“.Net” yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “.Net” yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-“PHP” yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “PHP” yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

-Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,

B)Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,

Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.

NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 – 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.