PTT Yeni Dağıtıcı ve Gişe Görevlisi Personel Alımı

PTT‘de çalışmak isteyen ve PTT’den yeni personel alım haberi bekleyenler için ilk haber geldi. PTT 2016’da yeni personel alımı yapmak için bugün ilana çıktı. Söz konusu ilan kapsamında PTT bünyesinde görevlendirmek üzere çeşitli pozisyonlarda toplam 58 yeni personel alımı yapacak.

2016 PTT personel alımı kamu personeli seçme sınavına giren adaylar arasından yapacak. KPSS sınavına göre değerlendirilecek adaylar arasından dağıtıcı alımı ile gişe ve büro görevlisi alımı yapılacak.

Peki PTT 2016 dağıtıcı ve gişe görevlisi büro memuru personel alımı için genel başvuru şartları neler?

29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. On sekiz yaşım tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. Kamu haklarından yasaldı bulunmamak.

26/09/2004 tarihli ve 5237 saydı Türk Ceza Kanununun 53 ‘üncü maddesinde belirtden süreler geçmiş olsa bde; kasten lenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bde devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeni işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığım resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartım haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak.) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ankara ptt iş ilanları