Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk yarısında emekli tabip ve uzman tabipler de dahil olmak üzere kura yöntemi ile açıktan atama yapacak. Sağlık Bakanlığı açıktan atama çekilişine, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ise başvuramayacaklar.

Kura başvuruları, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 28 Ocak 2011 Cuma günü başlayıp, 7 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

Kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecek.

17 Şubat 2011 tarihinde kura ile atama yapılacak
Resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına, 17 Şubat 2011 tarihinde kura ile atama yapılacak.

Atama, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ilgili maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Kuraya, açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki, diğer statülerde görev yapanlar, emekli olan tabip ve uzman tabipler, başvurabilecekler.

Söz konusu kuraya başvuranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanlar, en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerini kesecekler.

aciktan hemsire alimi