Sağlık Bakanlığı 4B sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu alım kapsamında 723 diş tabibi, 190 eczacı e alınacak.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, noter tarafından yapılacak kura ile (723) sözleşmeli Diş Tabibi ve (190) sözleşmeli Eczacı alınacaktır.

1 – Ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak üzere (720) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi, (190) sözleşmeli personel pozisyonuna Eczacı,

2 – Ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere (3) sözleşmeli personel pozisyonuna Diş Tabibi alınacaktır.

3 – Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının, il/kurum adı, unvanı/branşı, sayısı ve bütçe türü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

BAŞVURU VE KURA TARİHLERİ

1 – Kura başvuruları internet ortamında, http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacaktır.

2 – Başvurular, 18 Temmuz 2011 Pazartesi günü başlayıp, 22 Temmuz 2011 Cuma günü saat 17.30’ da sona erecektir.

3 – Kuraya başvuran adayların PBS başvuru formlarını imzalayıp notere onaylatarak, 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü saat 18.00’den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde elden teslim etmeleri ya da APS veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Başvuru sahibinin imzası bulunmayan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.

4 – APS veya kargo ile gönderilen başvuru formlarının Sağlık Bakanlığı’na vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk, başvuruda bulunana aittir.

5 – Kura, 11 Ağustos 2011 Perşembe günü (yer ve saati daha sonra duyurulacaktır) noter tarafından yapılacak olup kura sonucu aynı gün http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1 – Bu kuraya başvuran adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

2 – Diş Tabibi pozisyonlarına başvuran adayların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 30 ve 31’inci maddelerinde belirtilen şartları; Eczacı pozisyonlarına başvuran adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir.

3 – Diş Tabibi (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi), Diş Tabibi (Ağız Diş ve Çene Radyolojisi), Diş Tabibi (Çocuk Diş Hekimliği), Diş Tabibi (Endodonti), Diş Tabibi (Ortodonti), Diş Tabibi (Periodontoloji), Diş Tabibi (Protetik Diş Tedavisi), Diş Tabibi (Restoratif Diş Tedavisi) pozisyonlarını tercih eden adayların, ilgili alanda doktora veya uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1 – Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında (632 sayılı KHK kapsamında memur kadrolarına atanma talebinde bulunanlar da dâhil), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

2 – Diş Tabibi ve Eczacı pozisyonlarına yerleşenlerin göreve başlayabilmeleri için, diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olması zorunlu olup diplomaları henüz tescil edilmemiş olanların, tescil işlemlerini en kısa sürede yaptırmaları gerekmektedir.

3 – Adayların, yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, sunmaları gereken belgeler ve diğer bilgiler kura sonucunun açıklanmasını müteakip, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.

4 – Kura sonucu yerleşenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından atama için ayrıca herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

5 – Yerleştirilenlerden, başvuru şartlarını taşımayan, şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

6 – Yerleştirilenlere, göreve başlamadan önce karşılıklı yer değiştirme imkânı tanınmayacaktır.

7 – Yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

Başvuru Adresi : Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhıye, 06434 ANKARA