Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı sınavla 30 müfettiş yardımcısı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ise özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazetenin duyurusuna göre Savunma Sanayii Müsteşarlığının kuruluşunu düzenleyen 3238 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözlü sınavla kalite test ve sertifikasyon uzmanı olarak çalıştırılmak üzere 2 elektrik-elektronik, 1 makine, 1 uçak/havacılık ve uzay mühendisi, proje mühendisi olarak çalıştırılmak üzere 1 endüstri, 2 elektrik-elektronik, 1 makine, 1 uçak/havacılık ve uzay, 1 gemi inşaatı ve Gemi makineleri mühendisi olmak üzere 10 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru için istenen belgeler en geç 21 Şubat 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığına (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) elden teslim edilecek. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılacak. Ön görüşme ve sözlü sınav tarihleri, giriş sınavına çağrılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr) ilan edilecek.

-SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI-

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mühendislik fakültelerinin uçak, havacılık ve uzay, makine, elektrik-elektronik, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar katılabilecek.

27- 28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSSP (1) puan türünden en az 70 puan almış olmak adaylarda aranacak şartlar arasında yer alacak. Ayrıca adayların en az iki yıl iş tecrübesinin bulunması ve yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil (KPDS)/ Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) Sınavı’ndan 75 puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmaları istenecek.

Başvuru için istenen belgeler en geç 21 Şubat 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığına (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) elden teslim edilecek. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Sözlü sınava çağrılan adaylar öncelikle bir ön görüşmeye katılacak. Ön görüşme ve sözlü sınav tarihleri, giriş sınavına çağrılacak adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlık internet sitesinde (http://www.ssm.gov.tr) ilan edilecek.

Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının (312) 4119014 numaralı telefonundan sağlanabilecek.

-SAĞLIK BAKANLIĞI-

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı sınavla toplam 30 müfettiş yardımcısı alacak. (Sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklinde yapılabilecek.)

Başkanlığın bugünkü bazı gazetelerde yer alan duyurusuna göre sınav, 19-20 Mart 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar için, tarihi daha sonra bildirilmek üzere sözlü sınav yapılacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar müracaatlarını, 7-18 Şubat 2011 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacak.

Başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içeren duyuru metni, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından (İstanbul Caddesi No:52 Ulus/Ankara) ve İl Sağlık Müdürlükleri ile www.saglik.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

-MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI-

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adaylardan tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler iktisat, letme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları istenecek.

Ayrıca ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş adaylar için KPSSP 67 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almak, veya tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi ve kimyager unvanlı üniversite mezunu adaylar için KPSSP 12 puan türünden 80 ve daha yüksek puan almış olmak da istenecek şartlar arasında gösterildi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar sınava başvuruda bulunamayacak.

Kaynak: AA