Sağlık Denetçi Yardımcısı Personel Alımı – Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alımları kapsamında toplam 20 adet personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında 20 adet Sağlık Denetçi Yardımcısı alımı gerçekleşecek. İlana iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar iş başvurularını en geç 19 Ağustos 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

SAĞLIK DENETÇİYARDIMCILIĞI PERSONEL ALIMI

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, DenetimHizmetleri Daire Başkanlığına 8 eczacılık fakültesi, 2 biyomühendislik/genetikbiyomühendislik, 2 moleküler biyoloji ve genetikmühendisliği, 1 biyoloji bölümü, 1 biyomedikal mühendisliği, 6 hukuk, siyasalbilgiler, iktisat, letme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının birinden mezunu olmak üzere toplam 20 Sağlık DenetçiYardımcısı alınacaktır.

Başvurular19 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adaylarınTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bizzat başvurmaları veya sınav başvuruformu, 2 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 boyutunda fotokopisinipostayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresindeulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınavakatılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içerenduyuru metnini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden(www.titck.gov.tr) temin edebileceklerdir.

SAĞLIKDENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

SağlıkDenetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleritaşımak gerekir:

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindebelirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, biyomühendislik/ genetik biyomühendislikbölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikalmühendisliği, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarîbilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birindenmezun olmak,

c) Yazılısınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adlisicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlıkdurumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında(KPSS), KPSS P8 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak gerekmektedir.

Sınavabaşvuran adaylardan 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 KPSS P8 puanısonuçlarına göre alınacak kişi sayısının 10 katı aday (200 kişi) söz konusupuan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır.

Ancak sonsıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren Türkiyeİlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilanedilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

BAŞVURUŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinde (www.titck.gov.tr)ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nuaçık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak,aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARAadresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesaisaatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

SağlıkDenetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumunresmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık veeksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık DenetçiYardımcılığı sınav başvuru formu,

2) KPSSbelgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) İki adetfotoğraf,

4)Yükseköğrenimdiploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukardasayılan belgelerin, 29 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslimedilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kurumaulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı haldeyapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esasalınacaktır.

Sınavbaşvurusu için müracaat edilecek yer:

Türkiye İlaçve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5P.K. 06520 Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709

personel alimi yapan kurumlar, memur alımı yapan kurumlar, isci alimi yapan kurumlar, Alım yapan kurumlar, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu personel alımı

Son Güncelleme: 14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:48