Ekonomi yönetimi işsizliği azaltmak yeni personel ve eleman alımlarını arttırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki dönemde sağlık, bilişim, inşaat ve finans alanında önemli sayıda eleman ve personel alımı yapılacak. 2013 ve ilerleyen dönemde söz konusu alanlarda yapılacak olan personel ve eleman alımları ile 2 milyon kişiye iş kapısı açılacak.

Bilişim Alanında Personel ve Eleman Alımları

Bilişim sektörüne yönelik işgücünün niteliğini geliştirecek adımlar atılacak. İşgücünün niteliği sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek. Yeni ürün ve istihdamı artırmaya yönelik araştırmalar desteklenecek. Bu alanda girişimcilik teşvik edilecek, yeni ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmalar desteklenerek sektördeki istihdam artırılacak. Her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek, 2023 yılına kadar 100 bine ulaşmış olacak. Bilgi ve iletişim sektöründe, istihdam edilen kişi sayısı 2017 yılına kadar yüzde 63, 2023 yılına kadar da yüzde 100’ün üzerinde artırılacak.

Banka Eleman ve Personel Alımları

Finans sektöründeki büyüme gerek sektörel gerekse toplam istihdam düzeyinde çok önemli katkı sağlayacak. Sektörde mevcut istihdam olanakları geliştirilecek, bu alandaki işgücü talepleri karşılanacak. Sektörde en fazla istihdam bankacılık sektörü tarafından yaratılıyor. Sigortacılık ve menkul kıymet aracı kuruluşları da yüksek istihdam yaratan diğer faaliyetler alanları. Türk bankacılık sektöründe katılım bankaları dâhil yaklaşık 195 bin kişi istihdam ediliyor. Sigorta alanında istihdam edilenlerin sayısı da 17 bin kişi civarında. Sektördeki nitelikli işgücü talebi karşılanacak, sektörde mevcut istihdam olanakları geliştirilecek. Bankacılık sektöründeki istihdam 2023 yılında iki katına çıkarılacak. On yıllık süreçte 195 bin kişiye daha finans sektöründe iş olanağı yaratılacak. Sektörde engelli istihdamı 2015 yılına kadar yüzde 10 oranında artırılacak.

İnşaat Eleman Personel ve İşçi Alımları

Kentsel dönüşüm sürecinde yıkılması planlanan yaklaşık 7 milyon konutun tekrar yapımı, projelendirmesi, onarımı, taşınması gibi süreçler istihdamı artıracak. İnşaat sektörünün 2010 yılında yüzde 6.3 olan toplam istihdam içindeki payı geçen yıl yüzde 7 düzeyine çıktı. Sektörün ihtiyaç doğduğu mühendislik, mimarlık, teknik işgücü arzındaki talep artışı sektörün gelişimini olumlu etkiledi. İstihdam stratejisine göre, sektörün mevcut istihdam 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında artırılacak. Günümüzde yaklaşık iki milyon kişiyi istihdam eden sektörün istihdam kapasitesi üç milyona çıkmış olacak. Sektörde çalışanların yüzde 30’u 2023 yılına kadar mesleki yeterlilik sertifikası almış olacak. Sektörde istihdamın geliştirilmesi amacıyla kurumsallaşma ve toplu konut yapımı desteklenecek. İş sağlığı ve güvenliği bilinci yerleştirilecek.

Sağlık Sektörü Eleman ve Personel Alımları

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sağlık sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdamındaki önemi de hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl sektöre yönelik faaliyetlerde 672 bini ücretli veya maaşlı olmak üzere istihdam edilen kişi sayısı 693 bine ulaştı. Türkiye’de 2009 yılında bin kişiye düşen hekim sayısı 1.6. Bu sayı OECD ortalamasının (3.1) yaklaşık yarısı kadar. Hemşire yoğunluğu açısından da veriler daha yetersiz bir duruma işaret ediyor. Sağlık sektöründe çalışan sayısı gelecek 10 yıllık dönemde yüzde 100 artırılacak. Sektördeki meslek standartları 2014’te tamamlanarak, bin kişiye düşen doktor sayısı OECD ortalamasına çıkarılacak. Hemşire sayısı 2015 yılına kadar yüzde 50, 2023 yılına kadar da yüzde 150 artırılacak.