SAĞLIK PERSONEL ALIMI – ÖZEL HASTANELER

Özel hastanelere 1300 kişilik hekim alımı için kadro tahsis edildi
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 2008 yılında özel hastane ve özel sağlık kuruluşlarının çalıştırabileceği hekim sayısına sınırlama getirmişti. Bu sınırlama ile hastaneler kadrolarını 300-350 bin TL’lik hava parasıyla satmaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı, söz konusu kadro kısıtlaması nedeni ile özel hastaneler arasında çok yüksek fiyatlara ulaşan doktorların transfer olayına el atarak durumu rahatlatmak istedi. Şubat 2008’de yayımlanan yönetmelikten bu yana yeni kadro alamayan özel sağlık kurumlarına 1.300 yeni kadro tahsis edildi.

Sektör rahatlayacak, hizmet kalitesi artacak
Hastaneler birbirlerinden kadro ve hekim transferleri için 300-350 bin liraya ulaşan hava parası ödemek zorunda kalıyordu. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Cevat Şengül, Sağlık Bakanlığı’nın yeni kadroya izin vermesiyle sektörün rahat bir nefes alacağını, vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin de artacağını söyledi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, kadro açılan 32 branşın içine kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarını dahil etmedi. Gerekçe olarak ise kamunun bu alanda hâlâ eksiğinin bulunması gösterildi.

Ek kadrolar açılabilir
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda geçtiğimiz nisan ayında Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değiklikle ‘Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir.’ ifadesi yer alıyor. Buna göre özel hastaneler için belirlenen ek uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının 2/5’i oranını geçmeyen özeller öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde yüzde 10’unu geçmeyecek sayıda verilebilecek.

Verilecek uzmanlık dalları içinde üroloji, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz (KKB), psikiyatri, göz hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji gibi bölümler yer alıyor. Bakanlık, özel hastanelerden gelecek tüm talepleri 1 Haziran 2011 tarihine kadar il sağlık müdürlükleri aracılığı ile toplayacak. Talep edilen kadroların, kamu hastanelerinde görev yapan uzmanlardan karşılanmak istenmesi halinde kamu hizmetinin aksatılmaması bakımından ilgili kamu hastanesi ve il sağlık müdürlüğünün muvafakatı alınacak. Bakanlık en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar talepleri değerlendirilerek, tahsis edilen kadrolar bildirilecek.