Şanlıurfa İl Özel İdaresi Kamu Sözleşmeli Personel Memur Alımı

Şanlıurfa İl Özel İdaresi kamu personel memur alımı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu kamu sözleşmeli memur personel alımı kapsamında sınav ile makine mühendisi alımı, inşaat mühendisi alımı, harita mühendisi alımı, çevre mühendisi alımı, peyzaj mimarı alımı, mimarı alımı ve elektrik mühendisi alımı yapılacak.

Şanlıurfa İl Özel İdaresi kamu sözleşmeli memur personel alım ilanının detayları aşağıda yer alıyor, ilgilenen adaylar söz konusu ilana nasıl iş başvurusu yapabileceklerini ve sınavla ilgili bilgileri inceleyebilirler.

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ KAMU SÖZLEŞMELİ MEMUR PERSONEL ALIMI

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ KAMU SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM SINAVI

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36. maddesinin 3’ üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3’ üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli:

2 adet Makine Mühendisi
4 adet İnşaat Mühendisi
2 adet Harita Mühendisi
1 adet Çevre Mühendisi
1 adet Peyzaj Mimarı
1 adet Mimar
1 adet Elektrik Mühendisi olmak üzere toplam 12 adet personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2012 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS – B gurubu KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 5 katı hesap edilerek toplam 60 kişi mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Şanlıurfa İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.sanliurfaozelidare.gov.tr) duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama lemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden 15 (on beş) iş günü içinde açıklanır. Sonuçlar Şanlıurfa İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.sanliurfaozelidare.gov.tr) duyurulacaktır.

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ KAMU SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2) Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) 2012 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS – B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2.4) Son iki yıl içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Dil Sınavında ÜDS veya KPDS puan türünden en az 60 puan almış olmak veya eşdeğerliliği OSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından 60 puan almış olmak tercih sebebidir,

HARİTA MÜHENDİSİ: Nedcad, Micro Station, Autocad programlarını kullanabilmek, GPS kullanabilmek, arazi çalışmalarında deneyimli ve ihale mevzuatına hakim olmak.

MAKİNA MÜHENDİSİ: Autocad, Solidworks, ABAQUS programlarını kullanabilmek, Binalarda enerji verimliliği hususunda deneyimli olmak ve belgelemek, Metraj ve keşif hesapları yapabilmek, İhale mevzuatına hakim olmak,

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Autocad, Sta4cad, İdecad-statik, AMP hakediş programlarını kullanabilmek, yol, üst ve altyapı İnşaat konularında deneyimli olmak ve belgelemek, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hakim olmak,

ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Autocad, sketchup, programlarını kullanabilmek, otomasyon, AG ve OG projelerinde deneyimli olmak, Elektrik projesi ve tasarım konularında deneyimli olmak ve belgelemek, keşif ve metraj hesapları yapabilmek, ihale mevzuatına hakim olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Autocad, netcad programlarına hakim, CED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu hazırlama deneyimine sahip, içme suyu temini, katı atık depolama ve atık su uzaklaştırma planlama faaliyetleri konusunda deneyimli olmak.

PEYZAJ MİMARI: autocad, sketchup programlarını kullanabilmek, peyzaj tasarım projeleri, peyzaj planlama projeleri ve uygulamalarında deneyimli olmak, ihale mevzuatına hakim olmak.

MİMAR: İdecad-Mimari, autocad, Archicad programlarına hakim, uygulama projeleri ve yapı denetim konularında deneyimli olmak.

2.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ KAMU SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU

Adayların 02/10/2012 – 12/10/2012 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Şanlıurfa İl Özel İdaresine ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ KAMU SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIMI SINAV BAŞVURU BELGELERİ

4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.3) 6 adet vesikalık fotoğraf,
4.4) KPSS sonuç belgesi.
4.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
(Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
4.6) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,
4.7) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
4.8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

SINAVIN YERİ: İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu- Paşabağı Mah. Adalet cad. No :7 ŞANLIURFA

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Uğur BÜYÜKHATİPOĞLU
Genel Sekreter
Şanlıurfa İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

anlurfa il zel idaresi