Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kamu Sözleşmeli Personel Memur Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın personel alım ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Müsteşarlığa özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sınavla kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacak. İlanda, personelin 11’nin proje asistanı, 19’unun yönetici asistanı olarak görevlendirileceği belirtildi. Sınav için 22 Ağustos – 4 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak. Proje Asistanı pozisyonu için başvuracak adaylarda, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, biyoloji, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, fizik, istatistik, ve bilgisayar bilimleri, kimya, matematik, muhasebe ve finansal yönetim, teknoloji ve bilgi yönetimi, uluslararası letmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmaları şartı aranacak.

Adayların, 7-10 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavları’ndan (KPSS) birinden en az 60 puan almış olmaları, son 5 yıl içerisinde yapılmış olan KPDS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Yönetici asistanı pozisyonu için başvuruda bulunacak adaylarda ise en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Coğrafya, Felsefe, Fransız Dili Ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tercümanlık, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmaları, KPSS VE KPDS sınavlarından da en az 60 puan almış olmaları şartı aranacak.

– POSTA İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Proje asistanı olarak alınacak personel, bağlı olduğu proje gruplarında ilgili yazışmaların yapılmasından, rutin raporların ve istenen belgelerin hazırlanmasından, toplantı organizasyonlarının yapılmasından ve proje ofisinin idari görevlerinden sorumlu olacak. Yönetici asistanı olarak alınacak personel sorumluluk alanı ise bağlı olduğu yöneticisinin tüm randevularının organizasyonu, sunulacak evraklar ve ilgili yazışmaların hazırlanması.

Adaylar sınav başvurularını, diploma, KPSS sonuç belgesi, yabancı dil seviyesini gösteren belge, nüfus cüzdanı, fotoğraf ve özgeçmişle yapacaklar. Elden yapılacak başvurularda ise adayların, internet üzerinden temin ettikleri iş başvuru formlarını da yanlarında bulundurmaları gerekecek. Sınav başvuruları, SSM’nin resmi internet adresine yapılabilecek. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Mülakat şeklinde yapılacak olan sınavın sonuçları Müsteşarlığının internet adresinden duyurulacak. İşe alınacak adaylar, sonav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli belgelerini Müsteşarlığa teslim edecek.