SİVİL MEMUR ALIMI 2011

Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alımı yapacak. Ortaöğretim ve lisans mezunu sivil memur alım ilanı.

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARININ

YHS

Boyacı-Badanacı (***)

1

Lise mezunu ve boyacılık tecrübesi olmak (***)

KPSSP94 EN AZ 60

E

ESKİŞEHİR-ANKARA- İZMİR-KAYSERİ- İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

YHS

Aşçı (***)

1

Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksekokulu mezunu olmak veya aşçılık tecrübesi olup Lise veya Lise dengi okul mezunu olmak (***)

KPSSP93 KPSSP94

E

İSTANBUL(ANADOLU YAKASI)-İZMİR- ERDEK, ESKİŞEHİR-KAYSERİ, ANAMUR-GEMLİK

YHS

Garson

1

Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi veya Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

KPSSP93 KPSSP94 EN AZ 60

E

İSTANBUL-İZMİR- ERDEK-ESKİŞEHİR- KAYSERİ-ANAMUR- GÖKÇEADA

TOPLAM

20

(*) Uzmanlık unvanı memura asalet tasdiki ile birlikte % 90 ve üzeri sicil notu almışsa verilecek olup, aksi taktirde GİHS (İşlem Memuru) olarak göreve devam edecektir.

(**) 2 YYO mezunları “‘teknisyen” kadrosunda çalışmayı kabul etmek şartıyla başvurabilecektir.

(***) 3308 sayılı kanuna göre ustalı k-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi ve iş tecrübesi olması gerekir.

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar (A bendinin 6’ıncı fıkrası hariç) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı için aranan özel şartlara sahip olmak.

b. 4 Yıllık Yüksek Okullar için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans), 2 Yıllık Yüksek Okul ve Ortaöğretim Mezunları için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmak.

c. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

ç. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca daha önce yapılan sivil memur alımlarında; katılması için çağrı yapılmamış veya kaybetmemiş ya da olumsuz cevap almamış olmak.

d. Başvuru tarihi son günü (03 Şubat 2011) itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olmak. (03 Şubat 1981-03 Şubat 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevler ile Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Erbaş/Çavuş olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

f. Erkek adaylar için Şubat 2011 itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (5837 sayılı kanunla değen 1111 sayılı kanununun 2’nci maddesi kapsamında olanlar hariç)

g. Değerlendirmede başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “TSK’da Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak ve güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

h. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

4. BAŞVURULAR:

a. Başvurular (www.hvkk.tsk.tr) internet adresine yapılacak olup, 20 Ocak 2011 Perşembe günü saat:09.00’da başlayıp, 03 Şubat 2011 Perşembe günü saat:16.00’da sona erecektir.

b. İnternetten başvuru yapamayanlara müracaatları halinde (başvuru süresince) yardımcı olunacak, posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2

c. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 10’uncu maddedeki telefonlar aranabilecek veya elektronik posta adresinden yardım alınabilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan, Hukuk Uzmanı, Uzman, Bütçe Maliye Uzmanı, VHKİ (Mly.Hiz.Me./4 YYYO), VHKİ (İkm.Hiz.Me./2 YYO Erkek), VHKİ (İkm.Hiz.Me. 2 YYO Bayan), Harita Kad.Teknikeri, Sos.Hiz.Uzmanı, Diyetisyen ve Psikolog unvanları için alınacak miktarın beş (5) katı diğer unvanlar için ise alınacak miktarın on (10) katı kadar aday, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlanarak değerlendirilmeye (mülakat) alınmak üzere internet aracılığı ile en geç 11 Şubat 2011 tarihine kadar ilan edilecektir.

Mülakata gireceği ilan edilen adayların geleceklerini telefon veya elektronik posta ile 17 Şubat 2011 Perşembe saat:16.00’ya kadar bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan adaylar mülakata kabul edilmeyebilecek ve yerlerine 17 Şubat 2011 Perşembe gününden itibaren puan sırasına göre telefonla çağrı yapılacaktır.

6. BELGE KONTROL YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

İnternet aracılığı (veya yedekten telefonla) ile sınava (mülakat) katılacağı belirlenen adaylar 8’inci maddede yazılı belgelerle birlikte başvuru şartları ve nitelikleri kontrol edilmek üzere; 9’uncu maddesinin a fıkrasında belirtilen tarih ve saatleri arasında şahsen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Nizamiyesine (Bakanlıklar-Ankara) başvuruda bulunacaklardır. Daha sonra veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7. YEDEK ADAY ADAYI ÇAĞRILMASI:

21 Şubat 2011 Pazartesi günü başvuruya gelmeyenlerin yerine (5 veya 10 katı esasına göre tespit edilen sayıyı aşmayacak şekilde) saat: 14.00-18.00 saatleri arası en yüksek puanlıdan başlayarak telefonla çağrı yapılabilecek ve adaylar belirlenen tarihlerde sınava alınacaktır.

Ayrıca 21-22-23 ve 24 Şubat 2011 tarihlerinde yapılacak mülakatlardaki müracaat, katılan ve kaybeden durumuna göre ihtiyacın karşılanamadığı değerlendirilen unvanlar için yönetmelikte müsaade edilen oran aşılmamak kaydıyla belirlenen yedek günde 28 Şubat 2011 Pazartesi sınava alınmak üzere telefonla en yüksek puanlıdan başlayarak aday çağrılabilecektir. Bu nedenle adayların telefon numaralarını doğru girmeleri (değişirse bildirmeleri) önem arz etmektedir.

8. SINAVA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER:

a. 2010 yılı KPSS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi,

b. İş Talep Formu, (İnternet ortamında doldurulup çıktısı alınacak olup, resim yapıştırılacak ve imzalanacaktır.)

c. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C.Kimlik numarasının Nüfus Müdürlüğünce yazılmış olması gerekmektedir.)

ç. Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı ve fotokopisi,

d. Son üç ay içerisinde çekilmiş, renkli 3 adet vesikalık fotoğraf,

e. En son mezun olduğu okula ait diploma veya geçici mezuniyet belgesi (çıkış belgesi) aslı ve fotokopisi,

f. Askerlik Terhis Belgesi aslı ve fotokopisi,

g. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, (sabıka kaydı olanlar için mahkeme kararı.)

ğ. Müracaat edeceği Araç (Oto) Döşemecisi, Oto Boya-Kaportacısı,Boyacı-Badanacı ve Aşçı unvanları için “Ustalık-Kalfalık Belgesi” ve/veya Bonservis aslı ve fotokopisi,

9. EVRAK TESLİMİ, MÜLAKAT SINAVI VE SINAV SONUÇLARI :

a. Başvuru şartları ve nitelikleri kontrol edilen adaylar aşağıda gösterilen tarihlerde mülakat sınavına katılacaktır.

UNVANI

EVRAK TESLİM TARİHİ

MÜLAKAT TARİH VE SAATİ

MÜLAKAT YERİ

Hukuk Uzm., Uzman, Bütçe Maliye Uzm., VHKİ (Mly.Hiz.Me/4 YYO.), VHKİ (Mly.Hiz.Me. 2 YYO, VHKİ (İkm.Hiz.Me.Erkek****), VHKİ (İkm.Hiz.Me.Bayan****)

21 Şubat 2011 Saat:07.00-10.00 Arası

21 Şubat 2011 Saat:10.30

Sos.Hiz.Me./Uzmanı, Diyetisyen, Psikolog, Harita Kad.Teknr.

22 Şubat 2011 Saat:07.00-10.00 Arası

22 Şubat 2011 Saat:10.30

Hv.K.K.lığı

Ağç İşl.Tekns.(****), Elk.Tekns.(****), Shh.Tes.Tekns.(****), İnş. Tekns.(Duv.Bet.)(*****)

22 Şubat 2011 Saat:07.00-10.00 Arası

23 Şubat 2011 Saat:08.00

Bakanlıklar-Ankara

Araç (Oto) Döş./Oto Boya-Kaport.(*****), Boyacı-Badanacı (*****), Aşçı (*****), Garson(*****),

23 Şubat 2011 Saat:07.00-10.00 Arası

24 Şubat 2011 Saat:08.00

(****) VHKİ 2 YYO İkmal Hizmetleri Memuru (Bayan/Erkek)’lerin bilgisayarda hızlı yazı yazabilme, Ağaç İşleri Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni (Duv. Bet.), Araç (Oto) Döş./Oto Boya-Kaportacısı, Boyacı-Badanacı, Aşçı ve Garsonların ise bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin olup olmadığı kontrol edilecektir.

YEDEK MÜLAKAT TARİHİ: 28 Şubat -1 Mart 2011 Pazartesi-Salı’dır.

b. Uygulama sınavı yapılmayacak olup, açıklanan unvanlar için yapılacak bilgi, beceri ve iş tecrübelerine ait kontroller mülakat değerlendirmesinde dikkate alınmaya yöneliktir.

c. Başvuruda aranan koşullardan herhangi birini taşımadığı veya kaybedildiği sonradan tespit edilenler hakkında alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Fiili kadro yetersizliği ve hangi yeri isteyen aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, duyuruda bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm il/ilçeler yazılmış ancak alınacak miktar ise az gösterilmiştir.

Yedek kazanan adayların hakkı aynı unvandan yeni bir sınav açılana kadar geçerli olup, bu nedenle fiili kadro ve ihtiyaç durumuna göre diğer garnizonlara atandırılmak üzere kendilerine teklif yapılabilecektir.

d. Değerlendirme sonuçları en geç 30 gün içinde adaylara yazılı tebligat yapılarak duyurulacaktır.

e. Kazanan/yedek kazanan aday adalarına yazılı tebligatlar postada gecikmeye meydan vermemek için kurye/kargo ile gönderilecek olup, ücreti alıcı tarafından ödenecektir.

10. İRTİBAT TELEFONLARI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

Telefonlar: 0312 4142174-4142032-4143363-4142601-4142686 Elektronik Posta adresi: “hvkkmemur@hvkk.tsk.tr.”

memur alm 2011