Son olarak Bakanlar Kurulu’nda yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılı için binlerce yeni kamu personeli alınması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre istihdam edilecek olan personel sözleşmeli olacak ve personele verilecek ücretler söz konusu personelin pozisyonu, eğitimi ve hizmet süresi göz önünde bulundurularak belirlenecek. 2022 kamu personel alımı kararları kapsamında ayrıca resmi kıyafet giymek zorunda olan kamu personeline alınan kararla kıyafet yardımı da yapılması planlanıyor.

2022 kamu personel alımı kararları kasamında yine sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyecek.

İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, e alınma açısından gerekli olan niteliklerinden herhangi birini sonradan kaybetmesi, sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam 10 gün süreyle görevine gelmemesi,

Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uyulmaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticiler tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması, hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

2022 sözleşmeli kamu personel alımı kararları kapsamında bir proje kapsamında işe alım durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması hallerinde, herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilecek.

Sözleşmeli kamu personeli sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir mi?
Sözleşmeli kamu personeli kendi isteği ile de bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve kamudaki işinden istifa edebilecek. 2022 Alımları