Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli kamu personel memur alımı yapacak. Buna göre 60 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ile 12 AB Uzman Yardımcısı sözleşmeli personel olarak sınav usulü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevlendirilecekler.

1 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda görevlendirilmek üzere,
– 60 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı,
– 12 AB Uzman Yardımcısı (Kadro Karşılığı Sözleşmeli),
Kadroları için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Sınava çok sayıda başvuru olması halinde, sınava başvuran adaylar arasından, ilgili KPSS puanı başarı sırasına göre yukarıda belirtilen kadroların her birinin 20 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.

2 – Sınavlara katılacak adaylarda aranılacak genel şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak.
b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, letme fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
c) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
ç) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
d) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak.

3 – Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 44 türünden 80 ve üzeri puan almaları ile Yabancı Dil Testinde doğru sayısı en az 42 olmak.
b) Daha önce Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

4 – Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Alan Bilgisi (İşletme, İktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birini tercih edecekler ve alan tercihlerini iş talep formlarında belirteceklerdir.)
b) Genel Ekonomi Bilgisi
c) Genel Kültür (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye Coğrafyası)
ç) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)

5 – AB Uzman Yardımcılığı için özel şartlar:
a) 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP 82 türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
b) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
c) Daha önce AB Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılıp iki defadan fazla başarısız olmamak.

6 – AB Uzman Yardımcılığı sınav konuları:
a) Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile ilgili bilgiler
b) İktisat Teorisi ve uygulamaları (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikaları,
Uluslararası İktisat)
c) Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku)

7 – İstenilen Belgeler:
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için İş Talep Formu ve Sınav Giriş Belgesi (www.gumruk.gov.tr adresinden temin edilip başvuru sahibi tarafından elden doldurulacaktır.), 2010 veya 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nin aslı veya aslı görüldüğü takdirde fotokopisi. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

8 – Sınav Tarihleri ve Yeri:
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 26 Kasım 2011, AB Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı 4 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sınav giriş belgeleri, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında, AB Uzman Yardımcılığı için 02-03 Kasım 2011 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan elden alınacaktır.

10 – Başvuru Adresi:
Başvurular, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve AB Uzman Yardımcılığı için 7 Ekim 2011 günü mesai bitimine kadar “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hükümet Meydanı No: 2 06100 Ulus/Ankara” adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.