TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI bünyesinde görevlendirmek üzere koruma ve güvenlik memuru pozisyonuna sözleşmeli personelmemur alımı yapacak. İlgilenen ve başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 09 Eylül 2011 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

1- ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
– Yükseköğretim kurumlarının önlisans programlarından mezun olmak, (Lisans mezunlarının bavuruları kabul edilmeyecektir.)
– 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 50 ve üzerinde KPSSP93 puanı almı olmak,
– Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) almı olmak,
– Son bavuru tarihi itibarıyla 28 yaından büyük olmamak, (09/09/1983 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalıanları için bu art aranmaz.)
– Görevin özelliği dolayısıyla en az 175 cm. boyunda olmak,
– Askerlik görevini yapmı olmak,
– Beden veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı (renk körlüğü dahil) ile
engelli olmamak,
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10.
maddesinde yazılı diğer nitelikleri taımak.

2- SINAVLAR
Koulları sağlayan adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan aldıkları KPSSP93 puanı en yüksek adaydan balayarak sıralanacak ve ilk 600 aday (600. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Bankamız İdare Merkezi’nde (Ulus/ANKARA) uygulamalı beden eğitimi sınavına, bu sınavda baarı gösteren ilk 100 aday sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır. Uygulamalı beden eğitimi sınav sonucu ile sözlü sınav-mülakatın yeri, tarihi ve sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara, ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU
Adaylar 22/08/2011 tarihinden 09/09/2011 tarihi çalıma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) Đnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak bavuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların bavuru formunda istenilen belgeleri en geç 16/09/2011 tarihine kadar Bankamız internet sitesinde belirtilen ekilde Bankamıza ulatırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulatırmayan adayların
bavuruları geçersiz sayılacaktır. Bavuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaılabilir.
Şahsen veya posta ile yapılan bavurular dikkate alınmayacaktır.

merkez bankasi guvenlik maaslari, merkez bankası koruma ve güvenlik memuru alımı, merkez bankası ögg alımı