Devlet Personel Baskanligi yururluge soktugu yeni kararname ile kadroya gecmek ve memur olmak isteyen sozlesmeli personelin onunu aciyor. Kadrolara atanma talebinde bulunmak isteyen memur adaylar 4 Temmuz 2011 tarihine kadar calistiklari kurumlara yazili sekilde basvuracaklar.

Memuriyet dereceleri soz konusu sozlesmeli personel is gecmisi dikkate alinarak degerlendirilecek ve verilecek. Kadrolara atamaya yonelik hazirlanan rehberde memur atamalarinin nasil yapilacagi su sekilde anlatiliyor.

Memur Kadrolarına Atama Usulü: Kapsama dahil sözleşmeli personelden 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olanlar, 4 Temmuz 2011 tarihi mesai bitimine kadar, 4 Haziran öncesi askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren 30 gün içinde, memur kadrolarına atanmak için kurumlarına yazılı olarak başvuracak.
4 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar da, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın 4 Temmuz 2011 mesai bitimine kadar atama için kurumlarına yazılı başvuruda bulunacak.

Kapsama dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, Uygulama Tebliğinde 1 ve 2 sayılı lisede yer alan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına karşılık gelen memur kadrolarına, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde atanacak.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden, kapsam dahilinde olmakla birlikte öngörülen süre içinde yazılı olarak başvurmayanlar, 657 sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesi kapsamına girmeyenler ve gerekli şartları taşımayanlar, mevcut mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam olunacak.

Kadro ihdası: Kapsama dahil sözleşmeli personelin atama lemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak memur kadroları ihdas edilmiş sayılacak ve bu kadrolar kurumların ilgili kadro cetvellerine eklenecek.

Kapsama dahil sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri, 1 ve 2 sayılı listede yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecek.

Buna göre, kapsama dahil sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları, merkez teşkilatına vizeli olanlar için merkez teşkilatında, taşra teşkilatına vizeli olanlar için taşra teşkilatında, döner sermayeye vizeli olanlar için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için tüm giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacak.