Dicle üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkinolarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esas­lar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Per­sonel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere en son yapılan KPSS ilgili puan sırası esas alınmak sure­tiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

10 adet hemşire, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi ve uzman tabip.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer detaylara Dicle Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilir.