Tarım Bakanlığı Kilis il tarım müdürlüğü Halk Elinde Islah Projesi kapsamında görev almak üzere teknik elemanpersonel alımı yapılacak.

PROJE ÇALIŞMAK ÜZERE ALINACAK PROJE TEKNİK ELEMANININ NİTELİKLERİ

a) T.C. Vatandaşı olmak
b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zooteknik bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okulların ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış veye yapıyor olması tercih sebebidir).
c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması
d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması
e)Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması
f)En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması( projede kullana bileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir).
g) Gelir getirici başka bir te çalışmıyor olması
h) Projenin yürütüleceği il veye ilçede ikamet etmesi,( Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

a) Müracaat dilekçesi
b) Diploma/ Çıkış belgesinin tasdikli sureti
c) Nufus Cüzdanı Sureti(onaylı fotograflı)
d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
e) ikametgah belgesi
f) Sürücü Belgesi
g) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi
h) sabıka kaydı

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Müracaatlar Kilis İl Tarım Müdürlüğüne 04/07/2011 ve 15/072011 tarihleri arasında yapılacaktır

 

tarim il müdürlüğü personel alimi, tarım il müdurlügü işçı alımı, ilçe tarim müdürlüğü personel alimi, tarım il müdürlüğü eleman alımı, van tarım il müdürlüğü personel alımı