Tarım Bakanlığı Kamu Memur Sözleşmeli Personel Alımı

Tarım Bakanlığı kamu personel alımları kapsamında sözleşmeli personel memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel memur alımı kapsamında 4/b maddesi çerçevesinde 10 adet sözleşmeli ziraat mühendisi alınacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, KPSS (P3) puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) adet sözleşmeli Ziraat Mühendisi alınacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul. İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerfne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre KPSS (B) grubu KPSS (P3) puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) adel sözleşmeli Ziraat Mühendisi alınacaktır

1- Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b} 657 Sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen şarliara haiz olmak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

e) 2011 veya 2012 yılında KPSS’ye girmiş olmak

f) KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak

g) Müracaatlar İstanbul, İzmir, Mersin Zirai Karantina Mudürlüklerfne şahsen 15/10/2012 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılacaktır

2- Müracaat İçin İstenilen Belgeler

a) Başvuru dilekçesi b) 2011 veya 2012 yılı KPSS Lisans Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

3- Sözleşme İmzalanmasında istenecek Belgeler

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği,

b) Nütus cüzdanı örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x6 cm),

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

e) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu.

f) Adlı sicil -kaydı

g) Niteliklerini gösterir diğer belgeler

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gun içerisinde istenen belgelerle ilgili karantina müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir Süresi içerisinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybederler Yerlerine yedek adaylardan öncelik sırasına göre atama yapılır.