Tarım Bakanlığı 2011 yılı için kadrolu personel alımı yanında sözleşmeli personel alımı yapmayı da planlıyor. Sayfamızda yer alan bilgilerin yanında Tarım Bakanlığı resmi web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tarım Bakanlığı, sözleşmeli personel adaylarından genel şartları taşımaları yanında birtakım ilave şartlar da istiyor. Aşağıda sırasıyla genel şartlar ve hemen onun altında sözleşmeli personel alımı 2011 adaylarının taşıması gereken ilave şartlar yer alıyor.

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı adaylarının taşıması gereken genel şartlar şöyle:

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı lenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Sözleşmeli personel alımı adaylarının taşıması gereken ek şartlar ise:

a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
c) KPSSye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Bakanlığın ön gördüğü genel ve ilave şartları taşıyan sözleşmeli personel adaylarının yerleştirmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖSYM Tercih Kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar osym.gov.tr adresinden pozisyonlar ve bölümler ile yerleştirme yapılacak olan köy ve beldeler ile başvuru tarihlerini görebilirler.

tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri iş ilanları, tıbbi ve aromatik bitkiler iş ilanları, tıbbi ve aromatik bitkiler kpss ataması, tıbbi aromatik bitkiler bölümü kpss puanları, tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü atamaları