Tarım Bakanlığı ve Hayvancılık Bakanlığı 4B Sözleşmeli Memur Alımı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sözleşmeli kamu personel memur alımları kapsamında birçok pozisyona personel ve eleman alımı yapacak. Söz konusu sözleşmeli personel memur alımı çerçevesinde ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİ’ne birçok alanda personel alımı gerçekleştirilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alımı yapılacak.

TARIM BAKANLIĞI 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR ALIMI, GENEL ŞARTLAR

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Başvuru yapacak adayların 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekir.

4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerİsinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır.

TARIM BAKANLIĞI 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR ALIMI, ÖZEL ŞARTLAR

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1) Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm/lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-2’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-2’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.

2) Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.

3) İngilizce Dil Belgesi için KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan aldığını gösteren belge istenecektir. Dil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır.

4) Sağlık bakımından Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

TARIM BAKANLIĞI 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMUR ALIMI, ARANAN ŞARTLAR

Tarla Bitkileri: Tarla Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarla Bitkileri alt bölümü/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Bahçe Bitkileri: Bahçe Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bahçe Bitkileri alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Bitki Koruma: Bitki Koruma Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bitki Koruma alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Zooteknik: Zootekni Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Zootekni alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama: Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarımsal Yapılar ve Sulama alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Tarımsal Mekanizasyon: Tarımsal Mekanizasyon veya Tarım makinaları Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarımsal Mekanizasyon alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi: Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Bölümü/Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Tarım Ekonomisi: Tarım Ekonomisi Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarım Ekonomisi alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Ziraat Mühendisi Alımları: Toprak Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Toprak alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Alımları: Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Su Ürünleri Mühendisi Alımları: Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Elektrik Elektronik Mühendisi: Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Çevre Mühendisi Alımları: Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Bilgisayar Mühendisi Alımları: Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis, Meteoroloji Mühendisi Alımları: Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Makine Mühendisi Alımları: Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Mühendis Kimya Mühendisi Alımları: Kimya Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Biyolog Alımları: Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

Veteriner Hekim Alımları: Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER
1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerine yapılacaktır.
2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı gün
(07/09/2012) başlayacak ve 08/10/2012 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
4. Başvuruda istenen Belgeler;

  • Dilekçe
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
  • KPSS sonuç belgesi
  • KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi
  • Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak”
  • şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği
  • Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

II. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yerleştirme lemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle, Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler KPSSP3 puan türü sıralamasına göre yedek
listeye alınır. Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır. KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde;

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü, yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerin dışında olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan kendi pozisyonları ile ilgili müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede;

– Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların pozisyonları ile ilgili müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.

– Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinden alınan kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır. – Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar kendi pozisyonları ile ilgili genel şartlar ve aranan nitelikleri taşıyan adaylar 08/10/2012 tarihine kadar pozisyonlarına uygun yerlere başvuru yapabileceklerdir.

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sözleşmeli pozisyonlara müracaat edenlerin, yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmediklerinin tespit edilmesi durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

tarim bakanliĞi eleman alimi, tarım bakanlığı tekniker alımı, sözleşmeli biyolog alımı, sözleşmeli biyolog