Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde çalıştırmak üzere personel memur alımı yapacak. Söz konusu personel memur alımı ile ilgili detaylar aşağıdadır. İş ilanıyla ilgilenen ve başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 23 Eylül 2011 mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

POZİSYON İLE İLGİLİ BİLGİLER
Memurlar, şube görevlerinin yürütülmesine ilikin tüm ileri yöneticilerin talimatları doğrultusunda yerine getirmek, yazı, rapor, tablo, grafik, slayt ve sunu metinlerini hazırlamak, defter ve bilgisayar kayıtlarını tutmak, veri girilerini yapmak, günlük dosyalama, haberleme, ariv hizmetlerini yapmak, gerektiğinde sair kıymetlerin muhafazasına katılmak ile yöneticileri tarafından kendisine verilen diğer ileri yapmakla görevlidirler.

1- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye’de en az dört yıllık eğitim veren veya yurt dıındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmı yükseköğretim kurumlarının; iktisat, iletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerine dahil programlar ile bankacılık, hukuk, muhasebe, istatistik, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, matematik, endüstri mühendisliği programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almı olmak,
b) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan 75 ve üzerinde KPSSP1 puanı almı olmak,
c) İyi derecede Đngilizce bilmek, [son bavuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 60 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’den en az 500 veya 61 veya International English Language Testing System (IELTS)’den en az 6 puan almı veya Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda en az 36 yabancı dil sorusunu doğru olarak cevaplamış olmak]
d) Son bavuru tarihi itibarıyla 30 yaından büyük olmamak, (23/09/1981 ve daha sonra doğanlar. Bankamız çalıanları için bu art aranmaz.)
e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği’nin 10. maddesinde yazılı diğer nitelikleri taımak.

2- SINAV DETAYLARI
Koulları sağlayan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan aldıkları KPSSP1 puanı en yüksek adaydan balayarak sıralanacak ve ilk 150 aday (150. adayla aynı puanı alan adaylar dahil) Ankara’da sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır. Sözlü sınav-mülakata katılacak adaylar ile sınav tarihi ve sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir. (Adaylara ayrıca yazılı olarak duyuruda bulunulmayacaktır.)

3- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Adaylar 12/09/2011 tarihinden 23/09/2011 tarihi çalıma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak basvuruda bulunacaklardır. Ayrıca adayların bavuru formunda istenilen belgeleri Bankamız internet sitesinde belirtilen ekilde en geç 30/09/2011 tarihine kadar Bankamıza ulastırmaları gerekmektedir. Belgelerini anılan tarihe kadar ulatırmayan adayların bavuruları geçersiz sayılacaktır. Bavuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamız internet sitesinden ulaşılabilir. Sahsen veya posta ile yapılan bavurular dikkate alınmayacaktır.

merkez bankası personel alımı, merkez bankası memur alımı, merkez bankası iş ilanları, merkez bankasi guvenlik alimi, merkez bankası iş başvurusu