TELEKOM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM, YENİ İŞ İMKANLARI

Telekom sektöründeki büyüme beklentilerinin gerçekleşmesi ile istihdam artacak, bilişim sektöründe daha fazla personel alımına gidilecek, dolayısıyla bilişim alanında çalışmak isteyen adaylara yeni iş imkanları doğacak gibi görünüyor.

2009 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 2010 yılında Avrupa bilişim sektörü canlanma gösterirken, 2009’da yüzde 4,3 küçülen Avrupa bilişim pazarı, 2010’da yüzde 1,2 büyüdü. Bilişim pazarı 2010’da dünyada 2,5 trilyon avroya (3,3 trilyon dolar) ulaşırken, Türkiye bu pazardan binde 8’lik pay aldı.

Önümüzdeki dönemde bilişim sektöründe iş imkanlarını arttırması beklenen büyüme oranı %4,9.

Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü, 2010 yılında 27,3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı. Sektörün 2011 beklentileri olumlu.

2010’da telekom ekipmanları yatırımlarında daralma gözlenirken, en büyük büyüme yüzde 15,5 ile internet erişimi ve yüzde 29 ile mobil data servislerinden geldi. 2011 yılında telekom alanında toplam büyümenin yüzde 4,9 olması bekleniyor. TÜBİSAD üyelerinin değerlendirmelerine göre, kriz sonrasında iş yapış biçimlerinin değmeye başlaması bu yıl yaşanan büyümede büyük rol oynuyor.

Ancak, “kamu hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören Torba Kanun Tasarısının” kanunlaşmaması gibi kamu kesiminden beklentilerin gerçekleşmemesi, sektörün gerçek potansiyeline ulaşması önünde engel oluşturuyor.