Kamuya ait kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı yapmaya devam ederken bir personel alım haberi de TİKA’dan yani Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı’ndan geldi. Buna göre TİKA bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki iş başvurusu ne zaman, nasıl ve nereye yapılacak? Başvuru şartları neler? Sözleşmeli personel maaşı ne kadar?

Öncelikle TİKA sözleşmeli personel alımı iş başvurusu 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Başvuruların değerlendirilmesinde sonra seçilen adaylara mülakat uygulanacak. Aday listesi ve sınav tarihi ajansın web sitesi olan www.tika.gov.tr üzerinden yayınlanacak ve kontrol edilebilecek. Sözleşmeli personel maaşı iş görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,

2. a) 1. gruptan başvuru yapacak adaylar için Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Rusça dillerinin herhangi birinden,

b) 2. gruptan başvuru yapacak adaylar için Farsça’dan,

c) 3., 4., 5. ve 6. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin herhangi birinden,

2013 ve 2014 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2015 yılı İlkbahar dönemi (YDS) Yabancı Dil Sınavlarından 1. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde diğer gruplardan başvuran adaylar için (C) düzeyinde puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Başkanlıkça tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki şartları taşıyor olmak,

Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar
1. Grup Arapça (2)

Fransızca (2)

İspanyolca (2)

Portekizce (1)

Rusça (1)

– İlgili dillerin Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

– İlgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden mezun olmak,

– İlgili dillerin öğretim dili olarak okutulduğu orta öğretim kurumlarından mezun olup lisans mezunu olmak,

Şartlarından birini sağlayabilen adaylar

– Başvurulan dille ilgili Mütercim veya Tercüman olarak alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak
2. Grup 1 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– Türk Dili ve Edebiyatı,

– Çağdaş Türk Lehçeleri

Bölümlerinden birinden mezun olmak.

– TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.
3. Grup 7 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– İktisat,

– İşletme,

Kamu Yönetimi,

– Uluslararası İlişkiler,

– Siyaset Bilimi,

– Maliye

Bölümlerinin birinden mezun olmak

– İşletme Mezunları için Bankacılık veya Yerel Kalkınma, Kırsal Kalkınma veya Kobiler ve Girişimcilik konularında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak.

– Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi mezunları için Ortadoğu ve Afrika çalışmaları alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak veya TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.

– İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye bölümü mezunları için; yurtdışında kalkınma birliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak, TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak.

4. Grup 1 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık

– İktisat,

– İşletme,

– Maliye,

– Kamu Yönetimi,

– Muhasebe

Bölümlerinin birinden mezun olmak

– Muhasebe alanında 2 yıllık tecrübe sahibi olmak.
5. Grup 1 Üniversitelerin;

– Bilgi ve Belge Yönetimi,

– Kütüphanecilik,

– Arşivcilik,

– Dokümantasyon-Enformasyon

Bölümlerinin birinden mezun olmak.

– Tercihen Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.
6. Grup 2 – Üniversitelerin Sosyoloji Bölümünden mezun olmak,

– Üniversitelerin Sosyal Antropoloji Bölümünden mezun olmak,

– Sosyoloji disiplinlerinden birinde Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

– Sosyal Antropoloji Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

Şartlarından birini sağlayabilen adaylar.

– En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.

– Tercihen Roman dili ve kültürü üzerine araştırma yapmış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış, yayın yapmış olmak.

İŞ BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 20 Mayıs 2015 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.