Türk Standartları Enstitüsü yeni personel ve eleman alımları kapsamında personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde 56 adet TSE Uzman Yardımcısı alımı ve 30 adet kadrolu personel alımı yapılacak.

TSE Uzman Yardımcısı personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıda yer alan genel şartları taşımak zorundalar. Aşağıdaki şart ve koşullara uyan adaylar TSE Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurularını 18 Mart 2013 tarihinde yapabilirler.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen lisans programlarından mezun olmak (Giriş Sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen lisans programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),
– Tablonun 1 ila 11. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-6,
– Tablonun 12. sırasında sayılan lisans programı için KPSSP-3,
– Siyasal bilgiler, iktisat, letme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP-65,puan türünden en az 70 puan almış olmak.

5) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

6) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

7) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

TSE Uzman Yardımcısı personel alımı konusunda daha detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

TSE Uzman Yardımcısı Alımı, TSE Personel Alımı, TSE Sözleşmeli Personel Alımı, TSE İş İlanları, TSE Personel İlanları, TSE Sözleşmeli Memur Alımı