Tübitak başkanlı birimleri ve Ankara’da faaliyet gösteren iş yerlerinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacak. Söz konusu personel alımı kapsamında uzman, uzman yardımcısı, mühendis, başuzman araştırmacı ve avukat pozisyonlarına personel alınacak.

Başvurular: Tübitak personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 20 haziran tarihine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Müdürlüğüne müraacatlarını yapacaklar.

Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek ve adayın başvuru formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecek. Adaylar detaylı bilgiyi, www.tubitak.gov.tr internet adresinden temin edebilecekler.

Hangi bölümlere personel alımı yapılacak?
”Başkanlık birimlerinde bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı kadrolarında çalışacak personel: Jeoloji, hidrojeoloji, jeodezi ve fotogrametri, jeofizik ve ziraat mühendislikleri (tarla bitkileri veya bahçe bitkileri bölümleri), kimya, biyokimya, eczacılık bölümleri,

Başkanlık birimlerinde bilimsel programlar uzman yardımcısı, uzmanı ve başuzmanı kadrolarında çalışacak personel: Makine, makine ve üretim mühendislikleri, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendislikleri),

Başkanlık birimlerinde uzman yardımcısı, uzman, başuzman ve mühendis kadrolarında çalışacak personel: Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, basın ve yayın, gazetecilik, iletişim, iletişim bilimleri, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, radyo ve televizyon, radyo, sinema ve televizyon, sinema ve televizyon, bilgi ve belge yönetimi, elektrik/elektronik/elektrik ve elektronik/elektronik ve haberleşme mühendisliği

Başkanlık birimleri ile Ankara’da bulunan bağlı iş yerlerinde araştırmacı ve bilimsel programlar uzman yardımcısı kadrolarında çalışacak personel: Bilgisayar, yazılım ve bilişim sistemleri mühendisliği

Başkanlık birimlerinde uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalışacak personel: İletişim tasarımı, görsel sanatlar ve iletişim tasarımı, medya ve iletişim sistemleri, iletişim sanatları, grafik, grafik tasarımı, grafik sanatları, grafik sanatlar ve grafik tasarım, fotoğraf ve grafik

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ne (ULAKBİM) uzman araştırmacı ve başuzman araştırmacı personel: Bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendislikleri, elektrik/elektronik/elektrik ve elektronik/elektronik ve haberleşme mühendislikleri

Başkanlık’ta müşavir avukat olarak çalışacak personel: Hukuk Fakültesi

tübitak işçi alımı, tübitak personel alımı, tübitak mühendis alımı, Grafik memur alımı, grafiker memur alimi