Türkiye Finans İnsan Kaynakları, zaman içerisinde ortaya çıkan personel ihtiyacının tespit edilmiş norm kadrolar çerçevesinde iç ve dış kaynaklardan temininin yanı sıra; kariyer planlaması, performans değerlendirme, çalışan motivasyonu, özlük ve tahakkuk işlemleri, tayin ve terfi yönetimi ve ücret politikalarını belirlenmesi ve uygulanması gibi işlemleri yürütmektedir.

Türkiye Finans İş Başvurusu | Personel İşe Alım Süreci

Türkiye Finans’ta açık pozisyon ilanları Kariyer.Net ile eş zamanlı olarak İnsan Kaynakları web sayfalarında yayınlanmaktadır. Yayınlanan ilanlara online başvuru yapılması ile birlikte aday başvuru süreci başlamış olur. Gelen başvurular kriterler çerçevesinde incelenir, adayın nitelikleri ile ilandaki kriterlerin birbirine uygun olması halinde aday değerlendirme süreci başlatılır.

İş Başvurusu Değerlendirmeleri Kariyer.net Üzerinden Yapılıyor

Açık pozisyon ilanlarımıza online yapılan başvuru yeterli olup aday değerlendirmeleri sadece Kariyer.Net üzerinden yapılmaktadır.

* Bu nedenle ayrıca posta, elektronik posta veya faks yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

İş Başvuruları ve Görüşmeler

Yapılan başvurular İnsan Kaynakları tarafından incelendikten sonra ön görüşme için uygun bulunan adaylardan sektöre yeni adım atacak olanlar genel yetenek, İngilizce ve mesleki alan bilgisi sorularından oluşan bir teste tabi tutulurlar. Testte başarılı olan adaylar ile nitelik ve yeterlilikleri ilan kriterlerine uygun bulunan tecrübeli adaylar ön görüşme ve mülakata davet edilirler. Mülakat aşamasından sonra banka için faydalı olacağına inanılan adaylar yapılan iş teklifini kabul ettikleri taktirde banka bünyesinde göreve başlarlar.