Türkiye İş Bankası Doğu – Güneydoğu Personel – Memur Alımı

Bankamızın Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yer alan şubelerimizde Memur pozisyonunda görevlendirilmek üzere, 26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.

GÖREVLENDİRİLECEK İL ve İLÇELER

Bismil/Diyarbakır, Bitlis, Cizre/Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Kızıltepe/Mardin, Mardin, Midyat/Mardin, Silopi/Şırnak, Sarıkamış/Kars, Tunceli

Başvuru
Sınava başvurular 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 09:00’a kadar sadece İnsan Kaynakları sayfamızın “Başvuru” bölümünde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir. Başvuru için, İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle başvuru koşullarına uygunluklarını tespit etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan durumları uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir.

Sınav Yöntemi: İki bölümden oluşan sınavın ilk aşamasını Genel Yetenek Testi, ikinci aşamasını ise Mülakat oluşturmaktadır. Genel Yetenek Testi sonucunda uygun bulunan adaylar ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri:
Sınavın Genel Yetenek Testi aşaması Diyarbakır ilinde gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi: 
Sınav 26 Mayıs 2012 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sınav Davetleri: 
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 23.05.2012 Çarşamba gününden itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanına yansıtılacak ve adayların sisteme kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Bu nedenle İş Başvuru Formuna geçerli ve kullanımda olan bir e-posta adresinin kaydedilmesi ve 23.05.2012 Çarşamba tarihinden itibaren Başvuru Durum Takip alanının ve e-posta adreslerinin sık sık kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama: 
Yazılı sınav ve mülakat aşamalarından oluşan alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, e alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Hazırlanan belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda da uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
26.05.1982 ve sonrasında doğmuş olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak
Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak
Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 31 Mart 2013 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak,
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe giriş aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)
Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Şırnak, Tunceli illerinde ikamet ediyor olmak.
Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak veya lisans son sınıf öğrencileri için en geç 16 Temmuz 2012 tarihi itibariyle mezun olup bunu belgelendirecek durumda olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

mardin banka iş ilanları