Türkiye İş Bankası Müfettiş Yardımcısı Personel Alımı

Türkiye’nin önden gelen bankalarından biri olan İş Bankası her yıl hatta her gün kadrosunu güçlendirmeye ve gerek duyduğu pozisyonlara yeni bankacılık personeli alımı yapmaya devam ediyor. İş Bankası yeni personel alım ilanı kapsamında müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Buna göre gerekli şartları taşıyan adaylar 24 Kasım’a kadar iş başvurusu yapabilirler. Başvurusu kabul edilen adayları sınava alınacaklar.

TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI PERSONEL ALIMI

Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi sınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşama 06.12.2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada başarılı olan adaylar değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakattan oluşan diğer aşamalara davet edilecektir.
Sınava başvurular 19.09.2014–24.11.2014 tarihleri arasında kabul edilecektir.

İŞ BANKASI BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve bunu başvuru broşüründe yer alan geçerli bir sertifika ile belgeleyebiliyor olmak.

19.01.2015 tarihi itibariyle üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların başvuru broşüründe belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (06.12.1984 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir).

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2015 yılı Haziran ayına kadar erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 02.02.2015 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir).

Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı te çalışmaya elverişli olmak. (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir).

Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.

Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.