Türkiye Şeker Kurumu Personel Alımı

Türkiye Şeker Kurumu da diğer kurumlar gibi ihtiyaçları için yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. Şeker Kurumu yeni personel alımı kapsamında toplam 4 adet uzman yardımcısı alımı düzenleyecek.

Şeker Kurumu bünyesinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere değerlendirilecek olan adayların 2’si letme mezunu 2’si ise iktisat mezunu olacak. Peki kurumun personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken iş başvuru şartları neler?

Adayların öncelikle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Diğer genel başvuru şartları ise şöyle:

Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak. Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

ulastirma bakanligi memur alimi