Ufuk üniversitesi profesör, doçent ve yardımcı doçent olmak üzere akademik personel alımı gerçekleştirecek.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır.

(Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) Öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçentler ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ufuk üniversitesi iş ilanları, ufuk üniversitesi personel alımı, ufuk üniversitesi insan kaynakları