Üniversitelere sözleşmeli personel alımı

Türkiye’de sözleşmeli personel alımı yapan kurumlar arasında bilindiği üzere üniversiteler de önemli bir yere sahip. Türkiye’de pek çok farklı şehirde faaliyet gösteren üniversiteler ihtiyaçları kapsamında sözleşmeli personel alımına devam ediyorlar. Son olarak 3 üniversite daha yeni sözleşmeli personel alımı yapacağını yayınladıkları ilanlar ile duyurdular.

3 üniversite toplamda 41 adet yeni sözlemeli personel alımı düzenleyecek ve alımlar yılın son ayında yani aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Buna göre üniversitelere sözleşmeli personel alımı kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 adet, İskenderun Teknik Üniversitesi 18 adet ve Gazi Üniversitesi 20 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu sözleşmeli personel alımlarına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar gerekli şartları taşıdıkları takdirde son başvuru tarihlerine kadar üniversitelere şahsen iş başvurusunda bulunabilecekler. Peki hangi pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılıyor, başvuru için aranan genel ve özel şartlar neler?

Sözleşmeli Personel Alımında Pozisyonlar

3 üniversiteye yapılacak sözleşmeli personel alımlarında iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için farklı pozisyonlar bulunuyor. Üniversiteler sözleşmeli personel alımlarını personel ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerinden dolayı farklı pozisyonlarda alımlar mevcut. Buna göre;

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı kapsamında 9 adet güvenlik görevlisi, 5 adet tekniker (Bilgisayar Önlisans), 1 adet büro personeli (Muhasebe Önlisans) alımı yapacak. İskenderun Üniversitesi kadın ve erkek olmak üzere toplam 18 sözleşmeli güvenlik görevlisi alımı yapacakken İstanbul Üniversitesi ise 3 adet temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İş başvurusu ve iş başvuru şartları konusunda daha detaylı bilgi edinmek isteyenler üniversitelerin web sayfaları üzerinden yayınlanan ilanlara göz atabilirler.