Üniversite Öğretim Elemanı Alımı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır.
657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan
şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A- MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER DOÇENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi
ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak
müracaat edeceklerdir.

1.1. Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru
dilekçesi doldurularak birim, bölüm ye anabilim dalı mutlaka belirtilecektir,

1.2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

1.3. Doçentlik Belgesi fotokopisi,

1.4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi,

1.5. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların daha önce çalışıp
ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge),

1.6. 2 adet fotoğraf,

1.7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası
Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik
için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını
taşımaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU YERİ: Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları
atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları
taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup,
posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere
ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle
on beşinci günün mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

S.N.

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Meslek

Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteri-

neriik Sağlık Pr.

Doçent

1

1

Organik ve Hayvansal Üretim ala-

nında çalışma yapmış olmak.

2

İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve

Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Bayburt Halk Kültürüyle ilgili

çalışmaları bulunmak

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dahili: 4137

Faks: 0 458 211 11 89

Posta: personel@bayburt.edu.tr