Üniversite Öğretim Üyesi Personel Alımı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi
uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların;

Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş,
2 adet fotoğraf. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme
Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer
belgeleri içeren A adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren
15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adaylan yabancı dil sınav günü
ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:

-(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi)
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine
ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin
onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri
kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri
gerekmektedir.)

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine
Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel Daire Baskanligi-10
web adresinden, Akademik Değerlendirme Formuna http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8
web adresinden ulaşılabilir.

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABILIM DALI ALANI:

Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Kıyı yönetimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent 1 3 Turizm letmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği
Bölümü Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent 1 3 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları
ve Öğretim Hızlı okuma tekniğinin öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerine
etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.