yokYÖK yani Yüksek Öğretim Kurumu ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel alımı yapmaya devam ediyor. YÖK yeni personel alımı kapsamında 7 adet sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Söz konusu ilana iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 6 Haziran tarihine kadar iş başvurusu yapmalılar.

YÖK UZMAN PERSONEL ALIMI
GENEL İŞ BAŞVURU ŞARTLAR

a. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

b. 35 yaşından gün almamış olmak.

c. * Bilişim Personeli için: İngilizce dilinden KPDS, YDS veya eşdeğer sınavlardan (B)

düzeyinde puan almış olmak.

* Uzman Personel için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS, YDS veya

eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

d. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek.

f.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4.maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

YAZILIM UZMANI ALIMI (1 kişi)

1- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2- Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3- XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

4- Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

5- Liferay portal platformunu kullanarak web sitesi geliştirme tecrübesine sahip olmak,

6- J2EE platformu ve uygulama sunucusu (JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic, GlassFish, Jetty gibi) kullanarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışan Java/J2EE ile web uygulamaları geliştirme konusunda en az üç yıl deneyimli olmak,

7- Spring, ZK, Hibernate, IBatis framework lerini web uygulamalarında kullanmış olmak,

8- Apache Flex (ActionScript 3) ve BlazdeDS framework ünü kullanarak web uygulamaları geliştirmiş olmak,

9- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

10- Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

11- İyi seviyede SQL, PL/SQL bilgi ve deneyimine sahip olmak,

12- JasperReport ve IReport raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

13- Oracle BI bilgisine sahip olmak,

14- Unit test, performans test, UML, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

15- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

16- Tercihen mobil uygulama geliştirme ve Gömülü C/C++ programlama dillerinde tecrübe sahibi olmak.

17- Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

18- Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

19- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

UZMAN ALIMI (2 kişi)

1- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

3- J2EE ve/veya .Net platformu kullanarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışan web uygulamaları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

4- İyi seviyede SQL, PL/SQL bilgi ve deneyimine sahip olmak,

5- Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,

6- Analitik düşünebilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

7- Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

8- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,

UZMAN ALIMI (2 kişi)

a) Hukuk Fakültesinden lisans mezunu olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak veya Hukuk Fakültesi mezunu olup, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

 UZMAN (2 kişi)

a) Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak veya bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

 1. Başvuru formu (fotoğraf yapıştırılacak)

2. Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanacaktır)

3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

4. KPSS sonuç belgesi (Uzman pozisyonuna başvuracak adaylarda getirilmesi zorunludur.)

5. KPDS veya YDS sonuç belgesi

6. GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Yazılım Uzmanı için)

7. GENEL ŞARTLAR başlığının (f) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Yazılım Uzmanı için)

Başvuruların Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra istenilen belgelerle birlikte ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) 06539 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.