En fazla yatırım yapılan sektörler belirlendi. Yapılan açıklamaya göre Enerji Sektörü 4 milyar dolarlık yatırımla birinci sırada, ikinci sırada ise bankacılık var.

Yurt dışındaki Türk yatırımların miktarı 24 milyar dolar
Türk yatırımcıların yurtdışında, büyük bölümünü enerji, bankacılık, bilgi ve iletişim, imalat sanayi ve ticaret gibi sektörlere yaptıkları doğrudan yatırımların toplam tutarı 24 milyar dolara ulaştı.

Yaklaşık 3500 Türk şirketi yurt dışında faaliyet gösteriyor
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) yaptığı çalışmada, Türk sermayesinin 3 bin 500’e yakın firmayla toplam103 ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği kaydedildi. Yurtdışındaki doğrudan yatırım stokunun yaklaşık 20 milyar dolarlık kısmının, 2001-2010 arasına ait olduğu vurgulanan çalışmada, “2007 ve 2008, sermaye ihracının en fazla hızlandığı yıllar oldu. Eylül 2010 itibarıyla yurt dışında faaliyette bulunan Türk sermayeli firmaların sayısı 3 bin 491’e çıktı. Söz konusu firmaların yüzde 67’si son 10 yılda faaliyete geçtiği ifade edildi.

Türk şirketlerde iş imkanları artıyor
Yurt dışındaki Türk yatırımları arttıkça, yurt dışında çalışmak isteyen adaylar için de yeni fırsatlar doğuyor. Birçok Türk şirket yurt dışındaki yatırımları için Türkiye’den işçi götürmeye devam ediyor. Söz konusu şirketleri değerlendirerek yurt dışında çalışmak için iş başvurusunda bulunabilirsiniz.